Dagelijks archief: 28 april 2011

Donderdag – Woordenstroom

Polderruzie

Langzaam reed Jorg door de polder, op weg naar huis. Hij was laat, want na de laatste les had hij zijn jas niet meteen kunnen vinden. Altijd hing hij hem op hetzelfde plekje aan de kapstok in de garderobe, maar vandaag was de plek leeg geweest. Verbaasd had hij stilgestaan en hoorde toen twee van zijn klasgenoten, Niels en Ed met elkaar geinen terwijl ze naar hem keken. Hij keek hen aan en besefte dat hij dat niet had moeten doen.

“Hé Jorg! Zoek je iets? Moet je je spullen toch een beetje beter opruimen joh!” Niels had schamper gelachen terwijl hij dat zei. “Ja joh! Maar voor een tientje helpen je wel met zoeken hoor!”, had Ed er geniepig achteraan gezegd. De beide jongens hadden elkaar aangestoten en voldaan om zich heen gekeken. Wat derdeklassers hadden hen ook gehoord en lachten half mee, bang om zelf gepest te worden. Jorg deed alsof hij hen niet hoorde, hij wilde de pestbui van zijn klasgenoten niet aanwakkeren. Niet dat dat hielp. “Zo,voel je je weer te goed om iets terug te zeggen? Dat je vader notaris is, maakt jou nog niet belangrijk hoor!” De spot in Ed’s stem was onmiskenbaar en Jorg huiverde eventjes. Alsof hij er iets aan kon doen, voor hem had dat helemaal niet gehoeven. Hij had het veel leuker gevonden als zijn vader met hem ging vissen, zoals Niels’ vader. Of kwam kijken bij voetbal, zoals die van Ed altijd deed op zaterdag. Maar nee, zijn vader was altijd te druk met het opmaken van testamenten, voorzitten van vergaderingen en bezoeken van de Rotary Club. “Nou, ik vroeg je iets!” Ed was dichterbij gekomen en praatte onnodig hard. “Nee hoor, dank je. Ik zal hem vast wel vinden.” Jorg mompelde een beetje en durfde Ed niet aan te kijken. “Nou, succes dan maar!” Ed grijnsde gemeen en liep Jorg voorbij, maar niet zonder eerst nog met zijn schouder tegen Jorg aan te botsen. “Oh, sorry, ik had je niet zien staan! Kom Niels, we gaan. Laat die sukkel maar zoeken” In het voorbijgaan trapte Niels nog net even op Jorgs’ tenen. Een scherpe pijn trok omhoog richting zijn knie, maar hij vertrok geen spier. Lees verder

10 reacties

Opgeslagen onder Donderdag - Woordenstroom